Obec Varadka
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

História

VARADKA

Obec Varadka leží v hornej časti údolia rieky Ondavy v severnej časti Nízkych Beskýd. Bola založená pravdepodobne v polovici 15. storočia. Prvá písomná zmienka vznikla v súvislosti s uvádzaním nových majiteľov šľachticov z Rozhanoviec na panstvo Makovica. Uhorský kráľ Matej Korvín v roku 1470 poveril Leleský konvent, aby vyhotovil súpis majetkov makovického panstva, ktorého súčasťou bola aj obec Varadka. Pri tejto príležitosti vznikla v roku 1470 najstaršia písomná správa o obci.
 
V písomnostiach z 15. a 16. storočia sa dedina vyskytuje pod názvami WARATHKA, WARACZKA. Názov obce možno odvodiť od maďarského názvu vár - hradisko, hrad, ak sídlisko vzniklo pri staršom hradisku, alebo je názov odvodený od prezývky prvého miestneho šoltýsa.
 
Varadka od 15. storočia až do roku 1848 bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V 70. - 80. rokoch 15. storočia v obci hospodárilo 12 sedliackych domácností. Vpád poľských vojsk v r. 1492 spôsobil spustošenie obce, pričom zostali len 4 sedliacke domácnosti. Čoskoro sa v obci usadili noví obyvatelia rusínskeho pôvodu a Varadka od 16. storočia už patrila k rusínskym dedinám na panstve Makovica. V priebehu 16. storočia boli tunajšie sedliacke domácnosti zdanené daňou kráľovi od 3 resp. 1,5 porty. Obec mala v roku 1600 jeden obytný poddanský dom a dva domy šoltýsov s mlynom. V roku 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 16 až 8 poddanských domácností.   Podľa sčítania obyvateľov v roku 1787 žilo v obci 271 obyvateľov, v roku 1828 to bolo 60 domov a 471 obyvateľov, v roku 1900 mala 296 obyvateľov a v roku 1970 228 obyvateľov. Na prelome 19. a 20. storočia bolo pomerne vysoké vysťahovalectvo, najmä do USA. V období 1. svetovej vojny v rokoch 1914 -1915 bola obec obsadená ruskym vojskom.
 
V roku 1925 bol v obci postavený nový barokovo - klasicistický kostol s predstavanou vežou na mieste starého dreveného kostola.
 
Zo sfragistických prameňov sa zachoval odtlačok pečatidla z roku 1787 na písomnosti z 13. 12. 1787. Kruhopis: SIGIL /lum/: VARADKA : 1787 / pečať Varadka/ je od pečatného poľa oddelený výraznym perlovcom. V pečatnom poli je vyobrazená na stoličke sediaca žena s praslicou, na ktorej je upevnená kúdeľ a žena pradie. Neznámy rytec si ako motív zvolil činnosť pradenia konopného alebo ľanového pradiva, z ktorého sa vyťahovali vlákna. Napriek tomu, že táto činnosť v minulosti sa vykonávala v každej obci, zo známych obecných pečatí Šariša, len Varadka má v pečati jedinečný symbol priadky.
 
Pri koncipovaní obecného erbu sa vychádza z motívu na historickej pečati a návrh erbu v popise znie:
 
" V červenom štíte na zlatej stoličke sediaca vpravootočená žena v čiernej sukni, striebornej košeli, v modrom ľajblíku, v striebornom čepci a čiernych topánkach vyťahujúca vlákno zo strieborného kúdeľa na zlatej praslici. "
 
 
Zdroj:
Text a návrh erbu: Jozef Petrovič
Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša, Košice 1990
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III., Bratislava, 1978
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2, Bratislava 1995

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
ERB 142 kB png 17.2.2020