Povinné zverejňovanie ZMLÚV 2011,2012,2013,2014


ČÍSLO Zmluvné strany Názov Cena Inf.o zverejnení a uzavretí
001 VSD, a.s. Kúpna zmluva VSD, a.s. vyvesené 27.06.2012 Clanok III. 28.06.2012
002 Varadka - Ing.Anton Klajban Mandátna zmluva Varadka - Ing.Anton Klajban.pdf Clanok IV. 17.4.2012
003 Huryová Mária vs Varadka Nájomná Zmluva Huryová Mária.pdf Clanok IV. 17.4.2012
004 Ivancinová Mária Nájomná Zmluva Ivancinová Mária.pdf Clanok IV. 17.4.2012
005 Korba L. Nájomná Zmluva Korba L.pdf Clanok IV. 17.4.2012
006 Korba M. Nájomná Zmluva Korba M.pdf Clanok IV. 17.4.2012
007 Vodohospodárske Nájomná Zmluva Vodohosp..pdf Clanok VI. 17.4.2012
008 Zvada Vladimír Zmluva o dielo Zvada Vladimír Ing.pdf Clanok VII
17.4.2012
009 Martin Bruža Zmluva Nájomná Martin Bruža.pdf Clanok IV. 17.4.2012
010 Vladimír Guzy Zmluva Nájomná Vladimír Guzy.pdf Clanok IV. 17.4.2012
011 Korba - Varadka Zmluva o zamene zapisnica Vlastnictva
15.05.2014
012 Vodohospodari Nájomná zmluva vodoh..pdf 16.09.2014
Kúpna zmluva VSD, a.s. vyvesené 27.06.2012.pdf
Kúpna zmluva VSD, a.s. vyvesené 27.06.2012

Mandátna zmluva Varadka - Ing.Anton Klajban.pdf
Mandátna zmluva Varadka - Ing.Anton Klajban

Nájomná Zmluva Huryová Mária.pdf
Nájomná Zmluva Huryová Mária

Nájomná Zmluva Ivancinová Mária.pdf
Nájomná Zmluva Ivancinová Mária

Nájomná Zmluva Korba L.pdf
Nájomná Zmluva Korba L

Nájomná Zmluva Korba M.pdf
Nájomná Zmluva Korba M

Nájomná Zmluva Vodohosp..pdf
Nájomná Zmluva Vodohosp.

Zmluva o dielo Zvada Vladimír Ing.pdf
Zmluva o dielo Zvada Vladimír Ing

Zmluva Nájomná Martin Bruža.pdf
Zmluva Nájomná Martin Bruža

Zmluva Nájomná Vladimír Guzy.pdf
Zmluva Nájomná Vladimír Guzy

Zmluva o zamene zapisnica Vlastnictva Korba - Varadka.pdf
Zmluva o zamene zapisnica Vlastnictva Korba - Varadka

Nájomná zmluva vodoh..pdf
Nájomná zmluva vodoh.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.