Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2014 spolu 200
 • muži 110 
  ženy 90
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 62
 • Produktívny vek (15-54) ženy 52
 • Produktívny vek (15-59) muži 68
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 14
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 3
 • muži 1 
  ženy 2 
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.